fredag, januari 13, 2006

Flygbolagen till attack mot flygskatten

Fyra flygbolagsdirektörer skriver i Flygskatter ger inte bättre miljö om den nya flygskatt som kommer att införas den 1 juli:

En flygskatt skulle däremot leda till att kanske två miljoner passagerare flyttar sina resor från flyget till bilen under den närmaste femårsperioden. Det leder till ökade och inte minskade utsläpp. Dessutom skulle det leda till att moderniseringen av våra flygplansflottor försenas på grund av försämrad ekonomi och färre passagerare.

I Danmark och Norge har liknande flygskatter prövats. Men i dag har man övergett den politiken eftersom det bromsade utvecklingen av näringslivet och turismen, och de förlorade jobben kunde räknas i tusental. Varför ska vi göra om samma misstag i Sverige?

Ja, lägg ner idén om en ny flygskatt och börja istället diskutera ett system med utsläppsrättigheter för att få bukt med utsläppen. Den nya flygskatten leder till att främst lågprisresenärernas platser blir tomma, medan affärsresenärerna kommer kunna fortsätta flyga. I förlängningen blir effekten ungefär samma antal flygningar, men med mindre passagerare.