tisdag, september 19, 2006

Federley till riksdagen

CUF:s ordförande Fredrick Federley ser ut att komma in i riksdagen. Till detta vill jag gratulera! Han har som förbundsordförande förändrat CUF till ett tydligt marknadsliberalt ungdomsförbund med siktet inställt på ett frihetligare Sverige. Hans ställningstagande för Israel var också ett modigt steg att ta, inte minst i ett parti som inte helt självklart ställer sig bakom pro-israeliska ståndpunkter. När jag under valrörelsen rest runt i Sverige och debatterat så har jag vid några tillfällen mött Fredrick, och jag hoppas att det ideologiska engagemang som har präglat hans debatterande även gör avtryck i den centerpartistiska riksdagsgruppen.

Jag önskar Fredrick lycka till i riksdagen!