torsdag, februari 16, 2006

Paolo Roberto röstar borgerligt

Paolo Roberto har bestämt sig för att rösta borgerligt:

Det känns inte som socialdemokratin har någon vision om vad de ska göra med Sverige. Man måste tänka efter. Allt som styr Sverige, politiskt, företagsamhet, alla känner alla, det är korrupt. Sverige är nog en av världens mest korrupta länder. De kliar varandras rygg. Det retar mig. När de går på första maj och sjunger mot makten, men de har haft makten i 75 år.

Paolo Roberto menar att Sverige styrs av en politisk och kulturell maktelit och att de har moderna idéer som inte harmoniserar med medborgarnas. Bland annat tycker han att det syns tydligt i äktenskapsbalken. Innehållet i den går inte i linje med vad svenska folket tycker, anser han, och åsyftar sannolikt andra äktenskapsformer än den mellan man och kvinna.