torsdag, januari 19, 2006

Iran - något måste göras

Simon Heffer skriver i Doing nothing in Iran is not an option om den brist på alternativ som står till buds för USA och Europa efter att Iran återupptagit sin nukleära verksamhet. Den stora frågan är nu om man ska försöka finna en lösning, eller att låta Israel få hantera saken. Men detta är på intet sätt det bästa alternativet:

Any military action against Iran, whatever it is and whoever takes it, is likely to be provocative to the wider Islamic community - but none is likely to be quite so internationally combustible as a unilateral decision by Israel to bomb - by conventional or possibly other means - Iran. This seems to leave only one feasible option, which is for a United Nations-endorsed series of air strikes on suspected nuclear installations in Iran, made after due and reasonable warning and only as a last resort. All that must be made clear - but it must also be made clear, by the united powers of the United Nations, that any insistence by Mr Ahmadinejad on pursuing his present policy will be met with such a response.

Han efterlyser ett brittiskt ledarskap i frågan, men tillägger dock att det inte ser ljust ut:

Whether this happy diplomatic state can be achieved looks, for the moment, unlikely.

Men vad återstår om inte FN är ett realistiskt alternativ? Menar västvärlden allvar med att regimen i Teheran inte ska utveckla kärnvapen? Vad är man i så fall beredda att göra för att stoppa Mahmoud Ahmadinejad och hans gelikar?