torsdag, oktober 19, 2006

Vänsterblocket styr på Hammarö

Igår blev det klart att (mp) byter sida och bildar majoritet med (s) och (v) på Hammarö. Mandatfördelningen blir då 16 för vänsterblocket, 14 för allianspartierna och 1 sverigedemokrat.

Ska bli intressant att se huruvida (mp) väljer att gå på vänsterlinjen i frågor som handlar om familjers rätt till valfrihet och alternativa driftsformer. Innan valet så var de generellt sett positiva till sådana borgerliga förslag, men jag är inte helt optimistisk om att det kommer gälla framöver. Men jag får gärna ha fel...

Jag kommer inte känna mig färdig med politiken innan jag fått vara med om att bryta det som år 2010 kommer att vara ett 91-årigt vänsterstyre på Hammarö. Tålamod är en dygd...