fredag, december 16, 2005

Könsdiskriminering vid Karlstads universitet

Karlstads universitet krävdes för en månad sedan på skadestånd av Lina Forsman, som hade bättre snittbetyg än samtliga 9 män som togs in på sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet.

Lina Forsman fick hjälp av Centrum för Rättvisa, som beskriver sitt uppdrag så här:

Vår verksamhet har till ändamål att värna att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige. Vi värnar den enskildes rätt mot offentliga rättsövergrepp från EU, stat och kommun – men också mot särintressen när dessa på ett otillbörligt sätt gynnas av det allmänna på enskilda människors bekostnad.

När universitetet vägrade att omvärdera sin policy valde Centrum för Rättvisa att i egenskap av ombud stämma lärosätet för könsdiskriminering.

En debatt kring universitetets policy har kommit igång, och det dröjde inte förrän Studentkåren lojalt slöt upp bakom sin universitetsledning. I Studentkåren välkomnar mångfald i utbildningen skriver de bland annat att "de val man som individ gör vid exempelvis studier kan grunda sig på förlegade föreställningar om mäns och kvinnors roll i samhället".

Gee... Vilka är Karlstads universitets studentkår att avgöra huruvida jag eller någon annan gör våra val på ideologiskt korrekta eller felaktiga grunder?

Jag har tillsammans med KDU-Wermlands distriktsordförande Ida Lundblad skrivit en debattartikel i ämnet, som publicerats i Nya Wermlandstidningen. Vår princip är lika enkel som politiskt inkorrekt i feminismens och kollektivismens Sverige: Likabehandling istället för kvotering.

1 Comments:

At måndag, 19 december, 2005, Blogger Källstrand said...

Välkommen till bloggträsket!!!

 

Skicka en kommentar

<< Home