torsdag, april 13, 2006

Sverker Åström hamnar helt fel igen

Gårdagens artikel på Svd Brännpunkt av Sverker Åström gav ju minst sagt en del i övrigt att önska. Brommesson svarar i sin blogg med en ordentlig och rättmätig sågning:

Sverker Åström må vara till åren kommen. Men just därför är hans historielöshet fullständigt absurd. Idag skiter han offentligt i det blå skåpet när han på SvD Brännpunkt jämför Israel med nazister och samtidigt jämför Hamas med de norska, danska och franska motståndsrörelserna under kriget.
Efter Östen Undén har svensk utrikespolitik inte sett någon så tunnelseende folkrättsvurmare som Sverker Åström. När Hamas, som vill utrota Israel och som har ett record av utstuderad terrorverksamhet, bedöms efter Åströms folkrättstolkning så upphöjs organisationen till "den kämpande befrielserörelsen". Dess terrorverksamhet legitimeras dessutom av samma folkrättstolkning. Att folkrätten idag omfattar ett förbud mot terrorverksamhet har antagligen gått Åström förbi.
Jag har i och för sig inte svårt att hålla med Åström om att vi ska rikta kritik mot delar av Israels politik, särskilt deras politik gentemot de ockuperade områdena. Men när han inte ens med en stavelse vill medge att Hamas förtjänar kritik så är Åström omöjlig att ta på allvar.